Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

DEĞERLİ AKÇALI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ ORTAĞI

28.04.2017

 

Son Genel Kurulumuzda ortaklarımız lehine otopark ücreti ödememe, daire büyüklüğünün artması vb. birtakım kazanımlar elde ettik. Kazanımlarımız genel kurul sonuç yazısı ile bize bildirildi. Ancak Hükümet Komiseri’ nin de imzaladığı genel kurul tutanağını elde ettiğimizde kazanımlarımızdan çok kaybımız olduğunu üzülerek öğrenmiş olduk.

 Genel Kurul Tutanağına; Genel Kurul gündeminde olmayan, öneri ile onaya sunulmayan ayrıca grubumuzca endişelerimizi kürsüde dile getirerek cevabını alamadığımız önemli bir konuda “Ortaklarımız yararına sözleşmenin iyileştirilmesini sağlayacak bir ek sözleşme yapılması şartıyla… “575 nolu kadastro parselden doğan ve 3.381 konuttan az olmamak kaydıyla tüm parselleri ile buradaki konutlar ve sosyal kültürel tesis alanının kooperatifte kalması kaydıyla,” cümlesinin ilave edildiğini gördük. Böylece 2011 yılında yapılan, özünde beğenmediğimiz ve Yargıtay Kararı ile geçersiz olan sözleşmeye de uyulmayarak yeni kayıplarımızın oluşmasına olanak sağlanmış oldu. Sözleşme ve genel kurul tutanağında yönetimin söylemi ile hisse oranımız %35 olduğu bilinirken arsa payımızın % 16,60’a düşürülmesi yasal konuma getirilmeye çalışılmıştır. Son derece hayati önemi olan bu konuya ortaklarımıza gönderilen sonuç yazısında yer verilmeyerek gizlenmiş olup, hem kanunsuz hem de ahlaki kurallara uymayan bir tutum sergilenmiştir

 Bu cümle ile Yönetim Kurulunun hedefi; Kooperatifimize tahsis edilecek alanın 363.508 m² olması gerekirken 194.856 m² ye düşürülerek kalan 163.652 m² yükleniciye bırakılması. Hisse bazında en az 145.200TL daha kaybetmemiz ve Kooperatifimize verilecek alanda onaylanan plana uyulmayıp yoğunluğun 2.00 den 3.00 e çıkarılarak 34 ve 17 katlı binalardan oluşan bitişik nizam yaşanmaz bir bölge yaratılması olduğu görülmektedir.

Kooperatif Başkan Yardımcısının Genel Kurul Tutanağa geçen Biz 547’yi kaybetmeyi göz önüne alarak sözleşme yaptık” ifadesi ile yapılan sözleşmenin Kooperatif çıkarlarına hizmet etmediğini ve yönetim kurulunun buna seyirci kaldığını, bir kez daha göz önüne sermiştir. (Haritada sarı renkli bölge)

Sözleşmeye göre karşılıksız olarak yükleniciye terk edilecek olan 547 parselin dava sonucu herhangi bir bedel ödemeden Kooperatifimize geçeceği bilinmektedir. “547 parsel için belediye faizi ile birlikte 113 milyon istiyor” tehdidi yapılarak ortakların sindirilmeye çalışıldığı bu alandaki kaybımızın büyüklüğü Kooperatif Başkanının “547 parsele 1530 konut sığmaktadır” ifadesi ile teyit edilmiş oluyor.

 

21.11.2016 tarihinde Yönetim Kurulunun talebi ile planlama konusunda yaptığımız görüşmede;

- Yapılan Sözleşmeye ve mevcut planlamaya uyularak binalarımızın 2.00 emsale göre ve % 35’ lik alanda, söz verildiği gibi 17 katlı binalardan oluşmasını,

- Çankaya Belediye Meclisinin Kararında belirtilen Lozan Parkı 3 ve 4. Etapları ve kararda geçen diğer yerler için 50 milyonluk iş yapılmasının yasal boyutunun olmadığını ve bedelinin ortaklarımız tarafından karşılanacağını belirterek sürekli ortaklarımız aleyhine tavizler verilmesinin doğru olmadığını belirttik.

 Özünde tek olan talebimize Yönetim Kurulu’nun cevabı ile yorumlarımız;

- Muhalefetin kooperatifimize katkısı çok oldu, sosyal donatı alanlarımız 5.000den 10.000ye çıkarıldı, 100-150 kişilik yaşlı hizmet merkezi vb. kazanımlar sağlandı.

 - 2 yıl önce Genel Kurulda görsel olarak 17 katlı binaların yapılacağını gösterdik. Ancak seçilen komisyon başkanı ve ortaklarla yaptığımız görüşmeler sonucunda! Tercih 34 katlı binalardan yana oldu, kendi tercihimizi de 34 katlı binalardan yana kullandık. (17 katlı binaların yerine 34 katlı binaların yapılmasını hiçbir ortağımızın kabul etmeyeceği kesindir.)

 - 575 parsel dışında bize yer ayrılmayacağı konusu ilk baştan beri tasarlandı. Tüm planlar bu parsel üzerinden yapıldı diğer parsellerin göz önüne alınmadı! Genel kurulda bu konu hakkında soru yönelttiğimiz halde cevap verilememiştir. Yönetim Kurulu karar verme yetkisi olmadan, ortaklardan olur almadan, hileli tutanak marifetiyle sözleşmeye koyarak bunu yasal hale getirmeye çalışmıştır. Mesajla bizleri yalanlamaya çalışmaktadır. 2016 Genel Kurula katılan ortaklarımız konuyu çok iyi bilirler. Genel kurulda konunun gündeme gelmediğini divan üyesi ortalarımız da söylüyor. Hileli tutanağın, Kooperatif bilgisayarında hazır olarak bulunan önerinin, kopyala yapıştır ile tutanağa geçirilmesi şeklinde olduğunu düşünüyoruz. Yönetim kuruluna şu soruyu sormamız yeterli olur: Madem genel kurul kararıdır, neden genel kurul sonuç yazısında bu husus yer almamaktadır?

 -  575 parselin güneyinde 70.000lık yeşil alan var bu bölgenin kullanım hakkını almayı düşünüyoruz, alırsak emsal 2.00’nin altına düşecek! (Kamuya açık ve tapusu belediyede olan bir alanın kullanım hakkının kooperatifimize verilmesi yeni bir külfet getirmesinin dışında herhangi bir getirisi olmaz. Esmalın 2.00 ye düşeceğini söylemek ortakları saf görüp kandırırız düşüncesini ortaya koyuyor.)

 

- Çankaya Belediyesi plan notlarında geçen yükümlülükler gereği, Lozan Parkı vb. işleri yüklenici firmaya bedelsiz olarak yaptırıyoruz. Bu anlamda geri dönülmez noktaya gelinmiştir. Yüklenici herhangi bir durumda yaptığı harcamaları kooperatife rücuu edecek durumdadır. (Yoruma gerek yok neden bu büyüklükte bir bedel sorumluluğumuzda oluyor, yapılacak 50 milyonluk, eski hesaba göre 50 trilyonluk harcama kooperatifimiz lehine yapılması gerekirken nereden geliyor bu cömertlik?)

 

- Ankara İmar Kanunu değişecek,  ranttan kazanılan alan kamuya verilmesi söz konusu olacak, aynı alana yerleşebilmemiz için emsal 3.59 a çıkarılması söz konusu olacak, plan onanırsa müktesep hakkımız olacaktır. (Yeni mevzuat uygulamaya girince kayıplarımızın olacağı söylenirken sadece kooperatifimize tahsis edilecek alan için ruhsat alınmaya çalışılıyor? Neden yükleniciye ayrılacak alanda ruhsat çalışması yapılmıyor! Yükleniciye verilecek alanda kayıplar olmayacak mı? Yoksa yeni mevzuatta aşırı derecede katlı binalara dur denilebileceği için hakkımız olanı verme durumu söz konusu olacak endişesi mi taşınıyor? Yüklenicinin kaybetmesinden mi korkuluyor?)

 

Görüşmemizde bunlar söylenerek tek maddelik isteğimizin kabul edilemez olduğunu ilettiler.

 

Yönetim ile yapılan görüşmemizin OLUMSUZ sonuçlanması üzerine Çankaya Belediyesine gerekli itirazların yapılacağını belirttik ve tek madde olan istemimiz için itirazımızı yaptık.

 

SON GENEL KURULUMUZDA YÖNETİM KURULU BAŞKANININ SÖYLEMLERİNİ

BİR KEZ DAHA HATIRLAYALIM

 

“2 ay içinde plan bozulmaz, engel çıkmazsa inşaata başlayacağız. Başlamazsak olağanüstü genel kurul yapıp istifa edeceğim.”

İki ay içinde engel çıkmadı, verilen sözde tutulmadı ancak gündeme alınıp genel kurul onayına sunulmadan aday listelerine 3 yıllığına ibaresi ile kendilerini 3 yıllığına seçtirerek ayrı bir kanunsuz durum oluşturdular.

Genel Kuruldan 8 ay sonra uygulama imar planına karşı Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü ve 31 ortağımız tarafından itiraz edilmiştir. Dolayısı ile ortakların itiraz etmesi planlama sürecinde herhangi bir uzatmayı getirmemiştir. Yönetim Kurulunca bu ortaklarımızın isimleri verilerek inşaat ruhsatı alınmaması için itiraz ediyorlar gibi doğru olmayan gerekçe gösterilmesi ile kendi yetersizliklerini ortaya koymuşlardır.

 

Bölgede planlı alanların fiyatı 2.500-3.000-TL/dır. Şu anda 300 bin eden hissemizi nasıl 600-700 bin yapabiliriz diye uğraşıyoruz.”

Her ortağımızın 347 m² imarlı arsası var. Kooperatif Yönetiminin söylemlerine göre her ortağın hissesi arsa olarak en az 867.500-TL olması gerekiyor. Oysa Yönetim Kurulunun hedefi 600-700 bin TL değerinde birer konuttur. Yani iş bitiminde arsa fiyatına dahi ulaşamayacağız. Bu durumda yönetim kuruluna neyin mücadelesini yapıyorsunuz sorusunu sormamız gerekmez mi?

 

AYNI ALANDA BULUNAN İKİ KOOPERATİFİN DURUMU;

Beytepe Hukukçular Kooperatifi; Ortakları üst düzey yöneticilerden oluşuyor, her ortağa 80 m² net alan düşüyor, emsal 2.00 ye çıkarılmış olup, konut bazında % 50 ile sözleşme yapılarak her ortak ücret ödemeden 160 m²’lik bir konut sahibi olacak,

        Emsal olarak bu sözleşme kooperatifimizde uygulansa; Her ortağımız 4 konut sahibi ve ilave olarak ticaret alanlarının da yarısını almış olacaktı.  

Tez Otobüsçüler Kooperatifi; (Kooperatifimizle, aynı tarihte EGO da çalışan tüm memurlara arsa tahsisi yapılmıştır.) Her ortağın 151 m² arsası var, emsal 1,80 e çıkarılarak ücret ödemeden bir konut sahibi olacaklar.

           Bu durum kooperatifimizde uygulansa her ortağımız en az 2 konut sahibi olması gerekir.

           İlk örnekte 80 m² ye, ikinci örnekte 150 m² ye kooperatifimizde ise 347 m² ye bir konut alınması sağlanmış oluyor. Bu durumda kooperatif yönetim kurulu başarılıdır diyebilir miyiz?

 

OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN OLUMLU BİR GELİŞME GERÇEKLEŞTİ

 

2011 yılında yapılan sözleşme ve genel kurulun iptali için 16 ortak tarafından açılan dava, Yargıtay’a taşınmış genel kurula hükümet komiserinin katılmaması gerekçe gösterilerek genel kurulun dolayısı ile sözleşmenin geçersiz olduğu kararı verilmiş ve yönetim kurulu karar düzeltme talebinde bulunmuştu. Yargıtay 23. Hukuk dairesinin 22.03.2017 tarih ve 2017/883 nolu kararı ile yönetim kurulunun talebi ret edilmiş karar yerel mahkemeye gönderilmiştir.

 

Bu durumda 2011 yılında yapılan sözleşme yok hükmündedir. Yok, hükmünde olan bir sözleşmeye bir takım ilaveler yapılarak yenilenmesi yeni bir hukuksuz durum oluşturacağından sözleşme günümüz koşullarına göre yenilenmesi gerekmektedir.

 

2017 yılı şartlarına ve sebepsiz zenginleşmeyi önleyecek şekilde hazırlanacak yeni sözleşmenin gizlenerek değil her ortağa gönderilerek genel kurulun onayından geçirilmesi zorunludur.

 

Böylece her söyleneni yapar konumda değil 3.381 ortağın istemleri doğrultusunda yapılacak yeni sözleşme ile ortaklarımızın haklarının alınacağına inanıyoruz.

 

ORTAK HAKLARIMIZ İÇİN BİRLİKTEYİZ

 

Bizler, tek parsele sıkıştırılma konusundaki endişelerimizi dile getirirken; Yönetim Kurulunun ısrarla, kelime oyunları ile Kooperatifimiz çıkarlarına ters düşen uygulamalar için çalıştıklarını görmekteyiz.

 

Yapılacak ilk genel kurulda, yükleniciye arsa devri yapabilmeleri için yine bazı iyileştirmeler yapılmış gibi gösterilmek suretiyle istedikleri kararı almak için göz boyamaya çalışılacağı görülmektedir.

 Unutmayalım ki Büyükşehir ile İlçe Belediyemiz farklı görüşlerde yönetilmesine karşın rant söz konusu olduğunda abı kardeş olabilmektedir. Yine unutmayalım ki yönetim kurulu yeni sözleşmeyi yine ortaklardan gizleyerek yasa dışı olarak onaylamaya çalışmaktadır.

 Bu duruma, yağmaya seyirci kalmamak, 3.381 ortak olarak haklarımızın alınabilmesi için bir aile olmaya ihtiyaç duymaktayız.

 

Büyük bir aile olarak, endişelerimizde haklı çıkmak değil hakkımız olanı almak istiyoruz.

 

Gelin sizde bu aileye ortak olarak haklarımızın korumasına destek verin.

 

Birileri değil, hepimiz kazançlı çıkalım.

 

İletişim içinde, Sağlıcakla kalın. Saygılarımızla…

 

 

          AKÇALI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

ORTAK DAYANIŞMA GURUBU

 

 

 

İletişim İçin:

 

Web sitemiz:     http://akcalilar.com/                                                 

 

Face adresimiz:  Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi Dayanışma Grubu

 

WhatsApp’a katılım için iletişim telefonu: 0532 2824399

 

 

 DİKKAT:

Uçurumu görebilmemiz için haritada renklendirilmiş alanların hepsi Kooperatifimize ait olup kooperatifimize ayrılması düşünülen alan sadece 12 nolu kısımdır! 14 nolu kısım da 547 parsel olup yükleniciye ilave olarak hibe edilen arsamızdır.

 

Not: Lütfen telefon numaranızı,  e-posta adresinizi bize bildirin. Facebook sayfamıza katılabilir, Web sitemizden tüm mahkeme, meclis kararlarını ve benzeri bilgileri görerek görüşlerinizi iletiniz.

 

Pin It