Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

YÖNETİM KURULU İLE 21.11.2016 TARİHİNDE YAPTIĞIMIZ GÖRÜŞMEDE PLANLAMAYA NEDEN İTİRAZ EDECEĞİMİZİ BİLDİRDİK TOPLANTIDA ŞUNLAR KONUŞULDU

ÖNERİLERİMİZ:

- Yapılan Sözleşmeye ve mevcut planlamaya uyularak binalarımızın 2.00 emsale göre ve % 35’ lik alanda, söz verildiği gibi en çok 17 katlı binalardan oluşsun,

- Çankaya Belediye Meclisinin Kararında belirtilen Lozan Parkı 3 ve 4. Etapları ve kararda geçen diğer yerler için 50 milyonluk iş yapılmasının yasal boyutu yoktur. Bedeli ortaklarımız tarafından karşılanacaktır.

- Sürekli kooperatifimiz aleyhine tavizler verilmesin doğru değildir.

- Yapılan sözleşmeye karşıyız, gelinen noktada sözleşmeye uyulması durumunda itirazımız olmayacak.

- Kooperatifimize verilecek alanda onaylanan plana da uyulmayarak hisse oranımız %35 olduğu bilinirken arsa payımızın % 16,60’a düşürülmesine, Kooperatifimize tahsis edilecek alanın 363.508 m² olması gerekirken 194.856 m² ye düşürülmesine kesin olarak itiraz ederiz.

 

Şeklinde olmuştur.

 

GÖRÜŞMEMİZ ŞU ŞEKİLDE OLDU:

 

YÖNETİM:  

-   Plan notları 5.000 lik planda var zaten yeni sistemde Büyükşehir 25 binlik plandan itibaren bu notları koyuyor ilçe belediyesi ile sonradan sorun çıkmasısın diye kendi inisiyatifini kullanıyor. İlçe belediyeleri binlik plana itiraz etmesi durumunda Büyükşehir Belediyesinin binlik planı onaylama yetkisi vardır.

- İtiraz gerekçeleriniz kesinlikle ret edilecek ama varsayalım isteğinize uydu bu defa Büyükşehir ret edip kesinleşecektir.

-  Emsal artışı doğru değil ancak üyelerimizin çoğu düz memur bunu göz önüne almak gerekir.

BİZLER:

-  İtirazımız emsal artışına değildir. Emsal artışında kooperatifin kazançları olması gerekirken yapılan sözleşme ve planlama ile kooperatifimiz dışında herkesin çıkarı söz konusudur. Sadece ortaklarımızın aleyhine durum oluşmuştur, itirazımız bunadır.

Yoğunluğun artırılışına karşı çıkılıyor algısı yaratmak doğru değildir. Makul seviyede, Şehir Planlamasına uygun ve hiçbir kurum, kuruluşun itiraz etmeyeceği planlama yapılırsa onların açtıkları mahkemelerle uğraşılmaz süremizde kısalmış olurdu. Bizlerin muhalefeti değil, Bu şekilde yanlış uygulamalar süreyi uzatıyor.

YÖNETİM: 

-  Müteahhit payı da plana konuluyor.

-  Sonuç alınamayacağını bile, bile niye itiraz edelim. Etmezsek kazanımlarımız olacak. Yoksa yeni planlar yapmak gerekecek. Bir kişi dahi itiraz ederse iş seneye kalacak.

-  Ranttan kazanılan alanın kamuya kamu ya verilmesi söz konusu olacak.

-  Yeni yasa ile toplam %35 ini alsanız da kooperatife 146.000 kalacak. Ve bu alana konutlarınızı sığdırmak için esmalı 3.59 a çıkarmanız gerekecek.

-  % 40 terk söz konusu olduğunda hiçbir kazancımız olmayacak.

BİZLER:

-  Bu söyleminiz doğru değil siz sürekli kooperatifimize tek parsel bırakılacağını söylüyor ve sözleşmeye uymuyorsunuz. Sözleşmede açık olarak 575 parselin dışında diğer parsel numaraları da verilerek cümle sonunda bu parseller yetmemesi durumunda yeterli alan başka parsellerden tahsis edileceği belirtilmişken siz sadece 575 parsele göre hareket ediyorsunuz bu doğru değildir.

Kaldı ki kooperatifimizin 2 bin dönüm arsası varken bunun yarısı zaten yapılan planlama ile kamuya terk edilmiştir, bunun üzerine %40 daha terkten bahsetmeniz doğru değildir.

-  Taleplerimiz belli ve tek maddede toplanıyor. Önceki genel kurullarda konutlarımızın 17 katlı olacağı söylenmişti. Biz bunu istiyoruz ve 2 emsale göre yer verilsin istiyoruz. Ayrıca ruhsat alındıktan sonra yükleniciye devredilecek konut dışı alanların geri alınamaz olması söz konusudur bu biz ortakları son derece rahatsız ediyor. Bu sorun giderilirse, beğenmediğimiz ilk sözleşmeye uyulursa planlamaya itirazımız olmayacak.

YÖNETİM:

-   Doğru söylüyorsunuz, 2 yıl önce genel kurulda görsel olarak 17 katlı binalar yapılacağını göstermiştik. Tercih bize bırakıldı. Komisyona yetki verildi tüm tercihler yönetim kurulumuzdan bir arkadaşımızın da bulunduğu seçilmiş komisyon tarafından inceledi. 17 kat olunca 52 blok olması gerekiyordu. ODTÜ den bir hoca ile görüştük. Arka taraflar askeri bölge olduğundan 34 katlı öndekiler 17 katlı olacak. Ortaklarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda da! Tercih 34 katlı binalardan yana oldu,

-  Muhalefetin kooperatifimize katkısı çok oldu sosyal donatı alanlarımız 5.000 den 10.000 ye çıkarıldı, 100-150 kişilik yaşlı hizmet merkezi kazanıldı

-  547 için şimdi belediye 113 milyon istiyor faizi ile birlikte

-  Melih gökçeğe gittiğimizde hemen hesap yaptı ve size 1.5 emsal yeter dedi ancak sonra emsal yüklenici ilişkileri ile 2.5 çıktı.

- Çankaya belediyesi bizim lehimize tavır alıyor.

- Ruhsat alınırsa müktesep hakkımız olacak, yeni kanundan etkilenmeyeceğiz.

- Sözleşme dört dörtlüktür demedik. 2011 şartlarında yapıldı. 2014 de revize etmeye başladık.

-  575 parsel dışında bize yer ayrılmaması konusu ilk baştan beri bu yer tasarlandığından tüm planlar bu parsel üzerinden hazırlanmıştır. Diğer parseller göz önüne alınmamıştır.

BİZLER:

-  Yeni sözleşme yapıldı mı yapılacak mı?

Yönetim ile daha önce yaptığımız toplantıda bize 250.000 arsa verilecek denmişti. Ancak 575 parsel 194 dönümdür. Hala neden 250.000 arsadan söz ediyorsunuz.

YÖNETİM:

-  Konut dışı alanların devri ile ilgili yapılacak yeni sözleşmeye şerh maddesi koyacak.

-  %16 tekrar ediliyor sürekli. 250.000 içinde camiler vs. alanlar var

1.500 kişi kaldı belediyeci ortağımız.

- Eski rakama göre 850 milyon bizim konutlara harcama yapılacak şimdi dolar çok arttı bütçede büyüyecek.

-  Yüklenici bize, 250.0000 değil de 300.000 ile bana gelinseydi masaya oturmazdık dedi.

BİZLER:

-  Biz,  yönetime teklif etmiştik yönetimde kalın hiç önemli değil ancak 2011 yılında yapılan sözleşmeden beri sözleşmede önerdiğimiz kooperatif lehine olan 2- 3 madde değişikliği önerimiz hala geçerli olup bunun sağlanması durumunda herhangi bir itirazımız olmayacaktır.

YÖNETİM:

-  Evet, bu konuyu yönetim kurulunda görüşüldü ancak kabul görmedi.

250.000 üzerinden çalışma yapıldı ve yeterli alan olarak belirlendi bu çalışma komisyon başkanı tarafından yapıldı. Tüm alan konut alanı diye düşünülmüş. Bu konuda hata yapılmış.

-  575 parselin güneyinde yeşil alan var bu bölgenin kullanım hakkını almayı düşünüyoruz. Alırsak emsal 2.00’nin altına düşeriz. 70.000 lik yeşil bandı aldığımızda sizin dediğiniz noktaya gelmiş olacağız.

-  Yeni sözleşmede kullanma hakkını henüz kesinleştirmedik.

-  Sızın kaygılarınız bizimde kaygılarımızdır.

-  Yönetime kim gelirse gelsin daha çok taviz vermek durumunda kalır.

-  Ankara imar kanunu son uzatmadır kesinlikle uzatma olmayacak. (Haziran 2017 ye kadar uzatma yapıldı.)

-  Yüklenici plan notlarında geçen yükümlülükleri yerine getirdiğinden yeni planda bu notlar düşülmemiştir.(oturma izni için yapacağımız parklar vs. ler.) Bu anlamda da geri dönülmez noktaya gelinmiştir. Geri dönmek imkansızdır. Yüklenici herhangi bir durumda bu masrafları alacak durumdadır.

-  Bu uygulama sadece bizim alana uygulanacak yükleniciye kalan yerler yeni uygulamaya tabi olacak

-  Bir kişi dahi itiraz ederse bu iş bir yıl ileri sürüklenir.

- Toplamda 9.960 konut yapılacak, diğer alanlar plan notlarında gözüktüğü gibi ticaret alanlarına dönüşecek.

Görüşmemizde bunlar KONUŞULDU ve tek maddelik isteğimizin kabul edilemez olduğunu ilettiler.

Yönetim ile yapılan görüşmemizin OLUMSUZ sonuçlanması üzerine Çankaya Belediyesine gerekli itirazların yapılacağını belirttik ve tek madde olan istemimiz için itirazımızı yaptık.

 

 

AKÇALI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

                                                                                     ORTAK DAYANIŞMA GURUBU

Pin It