Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

S.S. AKÇALI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’ NA

 

2011 yılında yapılan olağanüstü genel kurulumuzun yasal zeminde yapılmadığı ve onaylanan sözleşmenin ortaklarımız haklarını korumadığı gerekçesi ile iptal edilmesi için 16 ortak tarafından açılan davada, yerel mahkeme istemi ret etmiş, dosya Yargıtay’ a taşınmıştır.  Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 2014/5468 nolu Kararı ile “genel kurula hükümet komiserinin katılmaması” gerekçe gösterilerek genel kurulun dolayısı ile sözleşmenin geçersiz olması gerektiğini belirtmiştir.

 

Yönetim Kurulunuzun karar düzeltme talebi de Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 22.03.2017 tarih ve 2017/883 nolu Kararı ile reddedilerek yerel mahkemeye gönderilmiştir. Davaya, 8. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2017/280 E dosya numarası ile 31 Mayıs 2017 tarihinde devam edilecektir.

 

2011 yılında yapılan sözleşmeye göre Çankaya Belediyesine inşaat ruhsatı alınması için müracaat ettiğiniz bilinmektedir.

 

Sözleşmeye uyulmadan sözleşme gereği %35 lik arsa payı %16.60 a düşürülerek kooperatifimiz konut alanlarının belirlenmesi suçtur.

 

Genel kurul davası sonuçlanmadan, genel kurul kararına bağlı olarak yapılacak her uygulama ileride kooperatifimize geri dönülmesi mümkün olmayan zararlar verecek ve uygulamayı yapan yönetim kurulu tüm sorumluluğu üzerine almak zorunda kalacaktır.

 

2017 yılı şartlarına göre, sebepsiz zenginleşmeyi önleyecek şekilde hazırlanacak yeni sözleşmenin ortaklardan gizlenerek değil her ortağa gönderilerek genel kurul onayından geçirilmesi zorunludur.

 

Yeni bir sözleşme hazırlanıp genel kurul onayına sunulması ile hem yönetim kurulu sorumluluktan kurtulmuş hem de zaman açısından önemli bir kazanım elde edilecektir.

 

Aksi halde zaman kaybı ve işin uzaması tamamen sorumluluğunuzda olacak, aldığınız sorumluluk gereği ortaklarımızın lehine yapmakla yükümlü olduğunuz sorumluluğunuzu ortaklarımızın aleyhine kullanmış olacak, yasal sorumlulukla karşı karşıya kalmanız kaçınılmaz olacaktır.

 

Tüm bu gerekçeler doğrultusunda mahkeme sonucunun beklenmesini veya yasal zeminde hareket edilerek hazırlanacak yeni sözleşmenin genel kurula onayına sunulmasını yasal haklarım saklı kalmak kaydı ile talep ederim. …./05/2017

 

                                                                    İmza

                                                                Ad Soyad

 

 

Adresim:

 

Telefon No:

Pin It