Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’ NA

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

S.S. Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi’ nin üyesiyim. Söz konusu kooperatife ait parselasyon planı 81205 numaralı parselasyon planı olup, bu parselasyon planına göre kooperatife ait imar parselleri 28514/1, 28520/1, 28521/1, 28539/1, 28542/1, 28551/1, 28557/1, 28572/1, 28573/1, 28576/1, 28577/1, 28578/1, 28579/1, 28580/1, 28603/1, 28604/1, 28627/1, 28629/1, 28634/1, 28635/1, 28643/1, 28644/1, 28645/1, 28646/1, 28663/1, 28664/1, 28692/1, 28695/1, 28701/1 28702/1, 28703/1, 28704/1, 28705/1, 28707/1, 28708/1, 28709/1, 28710/1, 28711/1, 28712/1, 28713/1, 28715/1, 28753/1, 28760/1, 28761/1, 28774/1, 28776/1, 28777/1, 28778/1, 28779/1, 28820/1, 28821/1, 28823/1, 28838/1, 28839/1, 28841/1, 28842/1, 28850/1, 28851/1, 28852/1, 28853/1, 28854/1, 28855/1, 28856/1, 28857/1, 28858/1, 28865/1, 28867/1, 28868/1, 28869/1, 28870/1, 28876/1, 28877/1, 28878/1, 28879/1, 28880/1, 28881/1, 28882/1, 28884/1, 28885/1, 28886/1, 28887/1, 28901/1, 28902/1, 28903/1, 28925/1, 28930/1, 28937/1, 28941/1, 28950/1, 28951/1, 28952/1, 28953/1, 28954/1, 28955/1, 28956/1, 28957/3, 28961/1, 28962/1, 29012/1, 29014/1, 29016/1, 29018/2, 29020/1, 29283/1, 28595/1, 28598/1, 28599/1, 28600/1, 28601/1, 28602/1, 28696/1, 28697/1, 28697/2, 28698/1, 28699/1, 28700/1, 28754/1, 28755/1, 28756/1, 28757/1, 28758/1, 28759/1, 28843/1, 28844/1, 28845/1, 28846/1, 28848/1, 28849/1, 28871/1, 28872/1, 28873/1, 28874/1, 28874/3, 28875/1, 28904/1, 28905/1, 28907/1, 28908/1, 28922/1, 28924/1, 28963/1, 28964/1, 28965/1, 28972/1, 28973/1, 29011/1 numaralı parsellerden oluşmaktadır. Kooperatif ile YDA şirketinin inşaat kuruluşu olan ATM İnşaat A.Ş. arasında 11 Mart 2011 tarihli Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmenin onayına dair 27.02.2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurulun iptali için açılan davada Ankara (kapatılan) 17.Asliye Ticaret Mahkemesince verilen 19.02.2013 gün ve E.2011/280, K.2013/48 sayılı kararı ile davanın reddine karar verilmiştir. Bu karar temyiz edilmiş ve Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 10.09.2014 gün ve E.2014/2510, K.2014/5468 sayılı ilamı ile esastan bozulmuş, davalı S.S. Akçalı Konut Yapı Kooperatifinin karar düzeltme talebi de aynı dairenin 22.03.2017 gün ve E.2016/4870, K.2017/883 sayılı ilamı ile reddedilmiştir.(Ek-1,2, Bozma İlamı, Karar Düzeltme Red İlamı)

 

            Bozma ilamı üzerine, yargılama Ankara 8.Asliye Ticaret Mahkemesinin E.2017/280 sayılı dosyası ile yargılama devam etmekte olup, mahkemece bozma ilamı doğrultusunda karar verilerek arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin kooperatif genel kurulunda onaylanması işleminin iptal edilmesi kuvvetle muhtemeldir.

 

            Kooperatif Yönetim Kurulunun ve ATM İnşaat A.Ş. tarafından söz konusu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca BELEDİYENİZE BAŞVURUDA BULUNULARAK YAPILACAK İNŞAATLARA İLİŞKİN PROJELER ONAYLATILARAK VE YAPI RUHSATI TALEP EDİLDİĞİ ÖĞRENİLMİŞ BULUNMAKTADIR. YUKARIDA BAHSETTİĞİMİZ YARGITAY KARARLARI KARŞISINDA GEÇERLİLİĞİ ASKIDA OLAN VE İPTAL EDİLMESİ SÖZ KONUSU OLAN ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNE DAYANILARAK PROJE ONAYLANMASI VE YAPI RUHSATI VERİLMESİ AÇIKÇA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERE AYKIRI OLUP, BELEDİYENİZİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞUNU İÇERMEKTEDİR.

            AYRICA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI TARAFINDAN VE BELEDİYENİZ TARAFINDAN ONAYLANMIŞ OLAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI İLE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANLARININ İPTALİ İÇİN AÇILAN DAVALARDA DA BU PLANLARIN İMAR MEVZUATINA, ŞEHİRCİLİK İLKELERİNE, PLANLAMA İLKE VE KARARLARINA AYKIRI OLMASI NEDENİYLE İPTALİ DE SÖZ KONUSUDUR.

           

YUKARIDA ARZ ETTİĞİMİZ NEDENLERDEN DOLAYI YUKARIDA BELİRTTİĞİMİZ PARSELLER İÇİN VE S.S. AKÇALI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİNE AİT DİĞER PARSELLER İÇİN GEREK KOOPERATİF TARAFINDAN, GEREK YÜKLENİCİ ATM İNŞAAT A.Ş. TARAFINDAN GEREKSE KOOPERATİF VE ŞİRKET ADINA HAREKET EDEN ŞAHIS VE ŞİRKETLER TARAFINDAN BELEDİYENİZE SUNULAN VE SUNULACAK OLAN İNŞAAT YAPIMI İÇİN ZORUNLU OLAN PROJE ONAY TALEPLERİNİN VE YAPI RUHSATI VERİLMESİ TALEPLERİNİN REDDEDİLMESİ İLE PROJE ONAYI YAPILMAMASI VE YAPI RUHSATI VERİLMEMESİNİ KOOPERATİF ÜYESİ OLARAK ARZ VE TALEP EDER, AKSİNİN YAPILMASI HALİNDE İSE BELEDİYENİZ İLGİLİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIMIZI VE KOOPERATİFİN UĞRAYACAĞI ZARARLARIN TAZMİNİ HUSUSUNDA BELEDİYENİZ ALEYHİNE YASAL YOLLARA BAŞVURULACAĞINI BİLGİLERİNİZE SUNARIM.

 

 

 

 BAŞVURU SAHİBİ

 

Eki:

Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin 2017/883 nolu Kararı

 

ADRES:

 

TEL :

           

 

 

Pin It