Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

DEĞERLİ ORTAKLAR

1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları 11. İdare Mahkemesince bozulmuş bir üst mahkeme 5. İdare Dava Dairesi tarafından kısmen ret (plan notlarının 6 maddesi) kısmen kabul edilmiş, dosyalar Danıştay taşınmıştır. 

Mahkeme kararına uyan Çankaya Belediyesi kooperatif arsalarındaki inşaatları zorunlu olarak mühürlemiştir. 

Mühürlemiş olmasına rağmen 2017 yılından itibaren inşaat ara verilmeden sürmüştür. Bunu tüm ortaklar bilmektedir. 

Planlar, kısmen iptal edildiği için 2 seçenek önümüze durmaktadır. Ya Danıştay kararı beklenip bozulsa dahi yeniden yerel mahkeme kararı beklenecek ve zaman oldukça uzayacak. Ya da planlar mahkeme kararına uyularak kısmen de olsa da kooperatifimiz lehine düzeltmeler yapılarak ortak menfaatine iş yapılmış olacak. 

Bu karara nasıl varabiliyoruz. Yıllardır yaşanabilir iyi bir konut sahibi olabilmek için bekliyoruz. Ortaklarımızın temel istemleri nelerdir? 

34 katlı gibi çok yüksek binalarımız olmasın, geçmiş genel kurul kararlarında olan ve söz verilen en fazla 17 katlı konutlarımız olsun,

Binalar arasındaki mesafeler planlama kurallarına göre uygun olsun,

Konutlarımız planlamadaki yoğunluğa uygun olsun, sıkıştırılmasın, hiç değilse yok hükmünde olan sözleşmeye uyularak paylaşım yapılsın, yeterince yer verilsin. 

Kaba olarak istemler bu. Hiçbir ortak bu istemlere hayır demez fazlasını ister azını istemez.  

Bu istemleri tüm ortaklar olarak arzulamaktayız. Bu sağlanamaz mıydı, sağlanabilir ve şimdi konutlarımızda kesin olarak oturuyor olurduk. Yoğunluk çok fazla artırılmış artışa göre sosyal donatı alanları yeterince bırakılmamış bu nedenle kooperatifimiz, milli eğitim dahil bir çok kurumun açtığı davalara maruz bırakılarak süre inanılmaz şekilde uzatılmış oldu. 

Sözleşmedeki konut sayısı olan toplam 9600 konut planlamada yeterli gözükse idi hiçbir davanın açılması söz konusu olma ihtimali olmayacak ve yolumuza devam etme olanağımız olacaktı diyebiliriz.

Planlar mahkeme kararına uyularak yenilenirse; ortaklarımıza verilecek 500 civarında konut kot altında olacak ancak en azından tapuda bodrum kat değil konut olarak gözükecek bunu bir kazanım olarak kabul edebiliriz. Ayrıca 2020 Şubat ayında resmi gazete de yayınlanan imar kanununda yapılan değişikliklerle artık kat yükseklikleri serbest olamayacak ve planlamada kat yükseklikleri mutlaka belirtilecektir. Bu konuda Büyükşehir Belediyesinin tavrı ne olacak bilemiyoruz. Eğer 34 katlı konutlara izin verilmez ise bir istemimiz daha yerine gelmiş olur diye düşünebiliriz. 

Tüm bu gelişmeler tamamen ortaklarımızı bire bir ilgilendiren ancak kararlarda herhangi bir yaptırımı, etkisi olmayan durumlar olup mevcut ülke yönetimi ve zorunlu olarak artık dikey yapılaşma değil yatay yapılaşmaya geçilmesi gerektiğini son salgın hastalıkları ile tüm ülkemiz ce kabul edilmiş durumdadır.

Öyle ise artık ortaklarımız bu gerçekleri bilerek ne yapılması gerektiğine karar vermeliler ve neden kısa yol seçilmiyor diye sorgulamalılar diyebiliriz. Sağlıcakla kalmanız dileklerimizle…16.06.2020

Ek: 20.02.2020 tarihli resmi gazete

Pin It