Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Sn. Mansur YAVAŞ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı   

82801 Ticaret Nolu S.S. Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifinin ortağıyım. 

Kooperatifimize ait alanlarda yapılan planlamalar, mevzuata uygun görülmediği için Çankaya Belediyesi ve çeşitli meslek örgütlerinin açtığı davalarla defalarca bozulmuştur. Halen 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli plan notlarının bir kısmı mahkeme kararı ile bozulmuş, kurumunuzca Danıştay’a itiraz edilmiş, uzun süredir karar beklenmektedir. Alanlarımız 2011 yılından beri çeşitli aralıklarla plansız kalmış durumdadır. 

Yapılan tüm plan ve düzeltmeleri; kooperatifimiz ve ortaklarımızın çıkarı düşünülmeden, rant planlamaları olarak görülmeye başlandığı kamuoyu tarafından bilinmektedir. Çok geniş alana sahip kooperatifimiz alanlarında emsal 2.00 iken ortaklara bırakılacak 3.381konut alanı, İmar Kanunu, İmar Yönetmeliği ve şehircilik ilkelerine aykırı plan notları ile emsalin 3.10 a çıkmasına, 17 katlı binaların 34 kata çevrilmesine ve sıkıştırılmış binaların yapılmasına yol açılmaktadır.

Kooperatif alanlarımızda yapılan inşaat, Çankaya belediyesi tarafından 31.01.2018 tarihinde mühürlenmiş olup halen mühürlü olduğundan inşaat durmuş durumdadır.

Mühürlemeye rağmen inşaat kesintisiz sürdüğü için mühür bozma suçu işlendiği gerekçesiyle Çankaya Belediyesi tarafından açılan davada, Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı ile suç sabit görülerek cezai işlem uygulanmıştır.

Kooperatif Yönetim Kurulu, Çap’ın verilmesi ve mührün kaldırılması için Çankaya Belediyesine başvurmuş mevcut durumu nedeni ile verilmesi mümkün olmadığından Çap verilmemiş, mühür kaldırılmamıştır. 

34 blok olarak planlanan kooperatifimiz alanlarında, mühürleme işlemi yaptığı tarihte sadece 3 blok’un temeli atılmış idi. İnşaatın durdurulduğu 2020 Mart ayına kadar, 9 blok’un kaba inşaatı biter konuma gelmiş, mahkeme kararı ile plan notlarının değiştirilip yeniden inşaat ruhsatı verildiğinde geri dönülemeyecek konuma gelinmesine çalışılmıştır.  

3.381 ortak olarak bir an önce konutlarımıza sahip olmayı beklemekteyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak davada taraf olmaya son verilmesi veya mahkeme kararına göre plan notlarının düzeltilerek resen onaylanması süreyi kısaltacaktır. Mahkemece iptal edilen Plan notları yanında İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve şehircilik ilkeleri ile örtüşmeyen ve yeni davalara neden olabilecek;

- “+/-0.00 kotu altında kalan alanlar, emsal haricidir. ”

- “Plan onama sınırı içerisindeki ada ve parseller arasında emsal transferi yapılabilir. Ancak; konut emsal transferi max. %50’ye kadardır. Ticari alanlarda ise sınır olmaksızın emsal transferi yapılabilir.”

- “Aynı ada ya da parsel içerisinde birden fazla yapı yapılması halinde yapılar arasında minumum mesafe (h/2) koşulu aranmayacaktır. Bu mesafe vaziyet planları ile belirlenecektir.”

- “H max serbesttir”

Plan notlarının kaldırılmasını talep etmekteyim.

Yukarıda belirtilen maddeler ile Kooperatif alanlarımızda emsal 2.00 iken, Kooperatifimize bırakılacak alanda emsali 3,10’a çıkararak adeta bitişik nizam binaların yapılmasına yol açılmaktadır. Bu ortaklarca kabul edilemez bir durumdur. 

Alanlarımızda yoğunluğun 3,10 a çıkmasına izin verilmemeli,  2.00 emsal olarak kalması sağlanmalıdır. 

Aynı şekilde 15 metrelik yolların 7 metreye düşürülmesine izin verilmemesi, yol çekme mesafesinin kurallara uygun hale getirilmesi alanlarımızda yaşam kalitesini artıracaktır.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda, yukarıda belirtilen plan notlarının kaldırılıp resen onaylanması ile alanlarımız davasız şekilde planlanmış olacak ve kısmen de olsa haklarımızı alıp konutlarımıza kısa sürede kavuşma olanağımız olacaktır.

27 yıldır konut sahibi olmak isteyen bizlerin bu istemleri yerine geldiğinde kamu olarak, hem mevzuata uygunluk sağlanacak, hem de alanda yaşayacak 15.000 kişiye yakın insana umut ışığı yakmış olacaksınız. 

2020 yılında yaşadığımız ve halen yaşamakta olduğumuz Pandemi süreci de dikkate alarak daha rahat, daha yaşanabilir ortamların yaratılması için yukarıda kısaca açıklanan nedenler ve son olarak 20 Aralık 2020 tarihinde Melih Gökçek’in Beyaz TV de “Gündem Özel” de yaptığı ve daha önceki dönemlerde birçok kez basına geçen kooperatifimizdeki rant paylaşımı göz önüne alınarak ortaklarımızın çıkarları ve yasal mevzuatlara uygun hale getirilmesi için,

Söz konusu plan 1/5000 ölçekli imar planı notlarının imar planı revizyonu aşamasında belediyenizce yeniden değerlendirilmesini, gerekli görüldüğü taktirde, Kooperatif Yönetiminin herhangi bir çalışma içinde olmadığından dolayı kamu yararı göz önüne alınarak, plan notlarının istemlerimiz doğrultusunda revizyonunun sağlanması, resen gereğinin yapılması/yaptırılması ve aynı şekilde 1/1000 ölçekli imar plan notlarının düzenlenmesi için Çankaya Belediyesi nezdinde girişimde bulunulmasını arz ederim. TARİH  

AD SOYAD

TC:                

TEL: 

Meil Adresim: 

Kooperatif Ortak No: 

Adres:

Pin It