Kullanıcı Oyu: 2 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Sn. Alper TAŞDELEN                                                                                                                                             

Çankaya Belediye Başkanı   

82801 Ticaret Nolu S.S. Akçalı Arsa ve Konut Yapı Kooperatifinin ortağıyım. 

Kooperatifimize ait alanlarda yapılan planlamalar, mevzuata uygun görülmediği için belediyeniz ve meslek örgütlerinin açtığı davalarla defalarca bozulmuştur. Halen 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli plan notlarının bir kısmı mahkeme kararı ile bozulmuş, Danıştay’a itiraz edilmiş, uzun süredir karar beklenmektedir. Alanlarımız 2011 yılından beri çeşitli aralıklarla plansız kalmış durumdadır. 

Yapılan tüm plan ve düzeltmeleri; kooperatifimiz ve ortaklarımızın çıkarı düşünülmeden, rant planlamaları olarak görülmeye başlandığı kamuoyu tarafından bilinmektedir. Çok geniş alana sahip kooperatifimiz alanlarında emsal 2.00 iken ortaklara bırakılacak 3.381konut alanı, İmar Kanunu, İmar Yönetmeliği ve şehircilik ilkelerine aykırı plan notları ile emsalin 3.10 a çıkmasına, 17 katlı binaların 34 kata çevrilmesine ve sıkıştırılmış binaların yapılmasına yol açılmaktadır.

Kooperatif alanlarımızda yapılan inşaat, belediyeniz tarafından 31.01.2018 tarihinde mühürlenmiştir.

Mühürlemeye rağmen inşaat kesintisiz sürdüğü için mühür bozma suçu işlendiği gerekçesiyle Belediyenizce açılan davada, Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesinin kararı ile suç sabit görülerek cezai işlem uygulanmıştır.

Kooperatif Yönetim Kurulu, mevcut durumu nedeni ile verilmesi mümkün olmayan Çap’ın verilmesi ve mührün kaldırılması için Belediyenize başvurmuştur. Diğer yandan, haksız yere mühürleme yapıldığı gerekçesiyle 3.381 ortağa mesaj çekerek, mührün kalkması talebinde bulunulması için dilekçe verilmesini isteyerek kurumunuz töhmet altında bırakılmıştır. 

34 blok olarak planlanan kooperatifimiz alanlarında, Belediyeniz mühürleme işlemi yaptığı tarihte sadece 3 blok’un temeli atılmış idi. İnşaatın durdurulduğu 2020 Mart ayına kadar, 9 blok’un kaba inşaatı biter konuma gelmiş, mahkeme kararı ile plan notlarının değiştirilip yeniden inşaat ruhsatı verilmesi gerektiğinden geri dönülemeyecek konuma gelinmesine çalışılmıştır.  

3.381 ortak olarak bir an önce konutlarımıza sahip olmayı beklemekteyiz. Büyükşehir Belediyesinin davada taraf olmaya son vermesi veya mahkeme kararına göre plan notlarının düzeltilerek resen onaylanması süreyi kısaltacaktır. Mahkemece iptal edilen Plan notları yanında İmar Kanunu, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ve şehircilik ilkeleri ile örtüşmeyen ve yeni davalara neden olabilecek;

- “+/-0.00 kotu altında kalan alanlar, emsal haricidir. ”

- “Plan onama sınırı içerisindeki ada ve parseller arasında emsal transferi yapılabilir. Ancak; konut emsal transferi max. %50’ye kadardır. Ticari alanlarda ise sınır olmaksızın emsal transferi yapılabilir.”

- “Aynı ada ya da parsel içerisinde birden fazla yapı yapılması halinde yapılar arasında minumum mesafe (h/2) koşulu aranmayacaktır. Bu mesafe vaziyet planları ile belirlenecektir.”

- “H max serbesttir”

Plan notlarının kaldırılmasını talep ediyorum.

Yukarıda belirtilen maddeler ile Kooperatif alanlarımızda emsal 2.00 iken, Kooperatifimize bırakılacak alanda emsali 3,10’a çıkararak adeta bitişik nizam binaların yapılmasına yol açmaktadır. Bu ortaklarca kabul edilemez bir durumdur. 

Alanlarımızda yoğunluğun 3,10 a çıkmasına izin verilmemeli,  2.00 emsal olarak kalması sağlanmalıdır. 

Aynı şekilde 15 metrelik yolların 7 metreye düşürülmesine izin verilmemesi, yol çekme mesafesinin kurallara uygun hale getirilmesi alanlarımızda yaşam kalitesini artıracaktır.

1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlarda, yukarıda belirtilen plan notlarının kaldırılıp resen onaylanması ile alanlarımız davasız şekilde planlanmış olacak ve kısmen de olsa haklarımızı alıp konutlarımıza kısa sürede kavuşma olanağımız olacaktır.

27 yıldır konut sahibi olmak isteyen bizlerin bu istemleri yerine geldiğinde kamu olarak, hem mevzuata uygunluk sağlanacak, hem de alanda yaşayacak 15.000 kişiye yakın insana umut ışığı yakmış olacaksınız. 

2020 yılında yaşadığımız ve halen yaşamakta olduğumuz Pandemi süreci de dikkate alarak daha rahat, daha yaşanabilir ortamların yaratılması, yukarıda kısaca açıklanan nedenler ve son olarak 20 Aralık 2020 tarihinde Melih Gökçek’in Beyaz TV de “Gündem Özel” de yaptığı ve daha önceki dönemlerde birçok kez basına geçen kooperatifimizdeki rant paylaşımı göz önüne alınarak ortaklarımızın çıkarları ve yasal mevzuatlara uygun hale getirilmesi için,

Söz konusu 1/1000 ölçekli imar plan notlarının imar planı revizyonu aşamasında belediyenizce yeniden değerlendirilmesi ve bir üst plan olan 1/5000 ölçekli imar planının revizyonu da gerekli görüldüğü takdirde, plan notlarının istemlerimiz doğrultusunda revizyonu hususunda gereğinin yapılması için Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimde bulunulmasını arz ederim. TARİH  

AD SOYAD

TC:                    

TEL: 

Meil adresim: 

Kooperatif Ortak No: 

Adres:

Pin It