Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 
DEĞERLİ ÜYELER,
Yönetim Kurulunun 24.02.2021 tarihinde üyelere gönderdiği mesaj ve web sayfasında Büyükşehir Belediyesine dilekçe verenlerin isimlerinin ifşa edilmesi ile geldiğimiz noktayı bir kez daha incelemek durumunda kaldık.
Dilekçemizi, gruplarımızda 250 üye ile paylaşmıştık. Sayelerinde artık tüm üyelerimiz ile neler istediğimizi, ne nerece doğruları söylediğimizi ve istemlerimizin ne kadar masumane istemler olduğunu paylaşma olanağımız oldu. Kooperatifimiz tarihine not düşecek dilekçeleri vermekle onur duyuyoruz.
Büyükşehir Belediyesi dilekçelerimize çelişkili iki cevap verdi.
İmar Planlama Şube Müdürlüğünün internet ortamında verilen cevap yazısı aynen şöyle,
“28.12.2020 tarihindeki 4093716 numaralı başvurunuz İmar Planlama Şube Müdürlüğü tarafından cevaplanmıştır. Akçalı Yapı Kooperatifine İlişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları yürürlüktedir. Başkanlığımızca söz konusu alana ilişkin herhangi bir imar planı çalışması bulunmamaktadır.”
Bu gerçekleri yansıtmayan talihsiz bir cevap oldu. Planlar yürürlükte olsa neden hala inşaatlarımız mühürlüdür. Bu cevap doğru olarak kaleme alınmamış veya birileri bilinçli olarak yanıltma amaçlı yazmış, yazdırmıştır.
Diğer cevap İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığınca verilmiş olup özet olarak,
“Bölge idare mahkemesi 5. idari dava dairesi kararı ile 1000 ölçekli planın plan notları 4-5-6-12-14-15 ve 17. Plan notlarının iptaline, planın esasına yönelik iptaline ilişkin kısmının kaldırılmasına karar verildiği ve imar çalışması yapılmadığı” Söylenmektedir.
İmar Planlama Şube Müdürlüğünce “1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları yürürlüktedir.” yazısı daire başkanlığı tarafından verilen yazı ile çürütülmektedir. Daire başkanlığının yazısında 1000 ölçekli plan notlarının 7 adedinin iptal edilmesi uygun bulunduğu, planın iptaline ilişkin kararın ise uygun bulunmadığını söylemekte, bu doğru olup eksiktir. Eksik olan kısım sadece 1000 ölçekli değil 5000 ölçekli planda da plan notlarının bire bir aynı olması nedeni ile iptal edildiği belirtilmemiştir. Bu noktada 5000 ölçekli plan Büyükşehir Belediyesince yapıldığı unutulmamalıdır.
Dilekçelerimizde, plan çalışması yapıldığına dair bir sorumuz olmamış, sadece kamu adına doğru olanı ve mahkeme kararına uyulması talebimizi iletmiştik. Buna cevap bulamadık. Oysa geçmişte Melih Gökçekle iş birliği içinde olan yönetim kurulu yerel mahkemelerde Planlar bozulduğunda Danıştay kararları beklenmeden defalarca bir hafta içinde nasıl imar planlarını meclis kararları ile değiştirdiklerini biliyoruz. Şimdi de bu yapılsın istiyoruz. Belli ki yönetim kurulunun genel kurullarda söylediği “evet biz kanunsuz iş yapıyoruz ama Türkiye de işler böyle gidiyor” deyip rahatlıkla şehir planlamasına uygun olmayan planları uygulamaya sokan, çok iyi anlaştıkları Melih Gökçek yok artık.
Planlar Büyükşehir Belediyesine sunulduğunda bu kanunsuzluklara evet denilmeyeceği korkusu var ki mahkeme kararına göre plan notlarını düzeltme talebinden özellikle kaçınmaktalar.
Aynı taleplerle Çankaya Belediyesine sunduğumuz dilekçelerimize İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından verilen cevap özet olarak,
“1/1000 ölçekli plan ile ilgili davaların temyiz süreçlerinin henüz sonuçlanmadığı tespit edilmiş olup, Mahkeme Kararları doğrultusunda uygulamalar yürütülecektir.”
Çankaya Belediyesi sürecin başından beri aynı gerekçeleri kooperatif yönetimine bildirdiği şekli ile dava sonuçlanmasını beklemekte olduğunu söylemektedir. Çankaya Belediyesi “mahkeme kararına uyularak plan notlarının düzeltilmesi halinde sorunun ortadan kalkacağını” belirten farklı bir önerisini yönetim kurulu ile yapılan yazışmalarda belirtmiştir.
İşte tam bu noktada bizler devreye giriyoruz ve iki belediyeye de diyoruz ki; Yönetim Kurulu süreyi uzatmaya çalışıyor, Danıştay kararını bekliyor, artık üyelerimizin dayanacak gücü kalmadı, kamu adına, 3381 üyeye bir umut ışığı olup resen mahkeme kararını uygulayın yıllarca beklemeyelim, yolumuza devam edelim.
Normalde yönetim kurulunun plan notlarını düzeltip belediyelerden onayını alması gerekirken bunu yapmaktan kaçındığı için kooperatifimiz menfaatine, zamanı kısaltacak müracaatı biz yapıp uygun bulunması halinde geçmişte defalarca mahkeme kararları ile değiştirilen planı bir kez daha mahkeme kararına uyarak sadece plan notlarını düzeltin diyoruz. Bununla da yetinmeyin, 2020 yılında çıkan yeni yasaya da uygun hale getirerek emsal transferini ortadan kaldırın, bitişik nizam ve 34 katlı binalardan bizi kurtarın diyoruz. Ve bu son olsun bir daha alanlarımız plansız kalmamasını istiyoruz.
Tüm bu isteklerimiz, üyelerimiz tarafından koşulsuz kabul edilirken birilerinin uykularını kaçırıyor ve haklı olmadıklarını bilerek suçluluk psikolojisi ile saldırıya geçip kanunsuz işlere yönleniyor.
Yönetim Kurulu bu isteklerimize karşılık ne diyor? Hayır, 34 katlı binalar olacak, emsal 2 iken alanlarımızda 3’ün üzerine olacak, iki bina arasındaki mesafeler olması gerekenin yarısına indirilecek, buda yetmez, 15 metrelik yollar yer sıkışıklığı nedeni ile 7 metreye indirilecek, bunun içinde biz Danıştay kararını bekliyoruz. Diyor ve ekliyor, umudumuz 5. bölge mahkeme kararı tamamen bozulsun, yapılan planlar geçerli olsun ve kot altındaki 500 civarında konut emsale girmesin, tapuda bodrum kat olarak kaydedilsin böylece üyelere verilsin isteniyor.
Yönetim Kurulu dilekçe verme, hak arama özgürlüğünü de elimizden almak istiyor. Veremezsiniz, verirseniz anında haberim olur ve sizi üyelere kooperatifimizi koruyan doğru istemleriniz olsa da yanlış bilgilerle şikâyet ederim. Diyor.
Yönetim Kurulu, defalarca hem web sitesinde hem çalışma raporlarında dilekçe örneklerini vererek, dilekçeleri üyelere biz zat yollayarak suç işlemeye devam ediliyor.
Nasıl alınabiliyor kamudan bu bilgiler Büyükşehir Belediyesine sorulmalı.
Dilekçe veren 10 üyemizin ismini web sitesine koydular. Dilekçe verenlerin çokluğu nedeni ile tümünün ismini koymaya cesaret edemediler. Tespitimize göre Ortak Dayanışma grubu olarak 62 kişi hem büyükşehir hem de Çankaya Belediyelerinden benzer istemde bulunmuştur. Ayrıca üyelerimizin oluşturduğu Kalkınma grubu adı ile çalışma yapan grup 75 üyenin imzası ile dilekçe vermişler. Toplamda 137 kişinin isminin verilmesi belli ki yönetim kurulunu duyarlı üyelerin çokluğu nedeni ile rahatsız etmiş ve küçük bir grup hedef gösterilerek az sayıda kişinin mücadelesi algısı yaratılmaya çalışılmıştır.
Adları ifşa edilen üyelerimiz mutlaka adlarımız teşhir edilerek yasal olan dilekçe hakkımız engellenmeye çalışılıyor. Hedef gösteriliyoruz. Geçmişte hedef gösterilen bir üyemize fiili saldırıda bulunulmuş, aynı yöntem işletilerek saldırı odağı haline getirilmek isteniyoruz. Gerekçeleri ile ve herhangi bir durumda sorumlusunun yönetim kurulu olacağını belirten savcılığa suç duyurusunda bulunmalıdır.
Dilekçe verip adları olmayan üyelerimiz dilekçe ile yönetim kuruluna müracaat edip ben de dilekçe verdim diyebilmelidir. Bu bilinmeli ki bizler ne kadar haklı isteklerde bulunursak bulunalım eğer isteklerimizi çoğunluk sağlayamadan yaparsak başarıya uzun sürede ulaşırız, hak yerini bulur belki ama bu süreci çok daha uzatır. Tüm olanlara rağmen haklarımızı sonuna kadar arayalım ancak her şeye rağmen sevgi ile kalalım… 26.02.2021
Pin It