Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Kooperatif alanlarında 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 2007 yılında emsal 0,60- 1,00 arasında seyrek yoğunluklu konutlar halinde kesinleşmiş idi. 

Yüklenici firma ile sözleşme imzalandıktan sonra dönemin belediye başkanı Melih Gökçek tarafından emsal 0,60’dan 2,4’e konut sayısı 4 kat artırılarak 3.915’den 16.000’in üstüne çıkarıldı.

Dönemin Çankaya Belediye başkanı Bülent Tanık, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve yörede mülk sahibi olan kişilerce açılan davalarla planlar bozuldu. Küçük değişikliklerle yeniden onaylanan planlar her defasında mahkeme kararları ile defalarca iptal edildi.

Son durumda; kooperatif alanlarında emsal 2,00 olarak konut sayısı ortalama olarak 12.500’e düşürüldü. Ankara 11. İdare Mahkemesince yine tüm planlar bozuldu.

İptal edilen 1/25.000 ölçekli imar planı; Danıştay tarafından “Orta yoğunlukta yapılaşma daha az ilk yatırım maliyeti ile daha fazla konut edilmesinin daha ekonomik olacağı” gerekçesi gösterilerek bozulmuştur. Dosya 5. İdare Dava Dairesi tarafından yeniden incelenmiş ve danıştan kararına uyularak plan onaylanmış ve yeniden dava açıcı Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesince Danıştay’a taşınmış ve karar beklenmektedir. (Bu karar kooperatif web sitesinde yayınlanmıştır.)

Bozulan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planları bir üst mahkeme olan 5. İdare Dava Dairesi tarafından 4,5,6,12,15 ve 17 sayılı plan notlarının bozulmasını kabul etmiş diğer bölümlerini bozmuştur. Kısmen ret, kısmen kabul edilen plan kararları davacı ve davalı tarafından Danıştay’a taşınmıştır. (Bu kararlar kooperatif web sitesinde yayınlanmamış olup ortaklarımızın bilgilenmesi için iki karar ayni nitelikte olduğundan sadece binlik plana ilişkin verilmiş mahkeme kararını yayınlıyoruz.)

1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlar, kısmen iptal edildiğinden mahkeme kararlarına göre planların ve inşaat ruhsatlarının yenilenmesi gerekmektedir. Aksı halde verilen karar da plan notları sıralamasında teknik bir hata ile yanlış olarak kodlandığından bozulabilecek, yeniden maddeler düzeltilerek düzeltilmiş karar Danıştay’a taşınabileceği düşünüldüğünde aşırı zaman kaybına neden olunacaktır. Mahkeme kararına uyulup planlar değiştirilirse ortaklarımızı ilgilendiren en önemli konu olan,

Kot altında bulunan (yol seviyesi altında) konutlar emsal haricinde tutulamayacak emsale girecektir.  Böylece kot altında bulunan 500 civarındaki konut tapu kayıtlarında bodrum kat değil normal daire olarak gösterilmiş olacak. Bu bizim uzun süredir alanlarımızda emsal 2 olsun 3,1 e çıkardınız eleştirimiz karşısında yönetim kurulunun ortaklarımıza verilecek ve emsale girmeyen 500 konut sayılmadığından hayır alanlarımızda emsal 2,4’tür iddiasını çürüten kesin bir delil olmuş oldu.

Diğer nelerin iptal edildiğini mahkeme kararında görmeniz mümkündür.

 

Bu arada 20 Şubat 2020 tarihli resmi gazete ile yayınlanan imar kanunundaki değişiklikle Bina yükseklikleri serbest olamayacak olup, plan değişikliği yapılırken 34 katlı konutlara izin verilip verilmeyeceği merak konusu olup, verilmemesi durumunda ortaklarımız açısından bir beklentinin de karşılanmış olacağını umut etmek istiyoruz.

 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı yürütmesinin durdurulması kararından sonra Çankaya Belediyesi kooperatifimiz arsalarındaki inşaatları mühürlemiştir.

Mühürlemiş inşaat 2017 yılından itibaren ara verilmeden son 3 ay öncesine kadar sürmüştür.

Çankaya Belediyesinin mühürlenmiş olduğu halde inşaatın sürdürülmesine karşı dava açtığı da bilinmektedir. 08.07.2020

EKİ: Binlik uygulama İmar Planı mahkeme Kararı

Pin It